Tiến độ xây dựng dự án căn hộ 8x Rainbow

 

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ 8X Rainbow tháng 4/2016 đang thi công sàn tầng 8, Chuẩn bị đổ bê tông 50% còn lại sàn tầng 7, Đang thi công cốp pha sàn tầng 8.

 

tien-do-8x-rain-bow-thang-4-5
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ 8X Rainbow Tháng 4-2016 đang thi công sàn tầng 8
tien-do-8x-rain-bow-thang-4-
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ  8X Rainbow Tháng 4-2016 Chuẩn bị đổ bê tông 50% còn lại sàn tầng 7
tien-do-8x-rain-bow-thang-4-1
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ 8X Rainbow Tháng 4-2016 Chuẩn bị đổ bê tông 50% còn lại sàn tầng 7
tien-do-8x-rain-bow-thang-4-2
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ 8X Rainbow Tháng 4-2016 Đang thi công cốp pha sàn tầng 8
tien-do-8x-rain-bow-thang-4-3
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ 8X Rainbow Tháng 4-2016 Đang thi công cốp pha sàn tầng 8

 

 

Hỗ trợ trực tuyến