Tiến độ xây dựng dự án căn hộ 8x Plus tháng 4/2016

12

 

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ 8X Plus quận 12 đầu tháng 4-2016 Dự án 8X Plus Trường Chinh đang trong quá trình hoàn thiện, Đang xây tường bao căn hộ tầng 18, Đang tô tường bao và lắp đặt khung cửa tầng 16, Tiếp tục thi công hệ thống M&E tầng 16, Đang lắp đặt cửa căn hộ tầng 6, Đang tiến hành lát gạch căn hộ tầng 8.

 

tien-do-8x-plus-thang-4-4
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ 8X Plus đầu tháng 4-2016 Dự án đang trong quá trình hoàn thiện
tien-do-8x-plus-thang-4-1
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ 8X Plus đầu tháng 4-2016 Đang xây tường bao căn hộ tầng 18
tien-do-8x-plus-thang-4-6
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ 8X Plus đầu tháng 4-2016 Đang tô tường bao và lắp đặt khung cửa tầng 16
tien-do-8x-plus-thang-4-2
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ 8X Plus đầu tháng 4-2016 Tiếp tục thi công hệ thống M&E tầng 16
tien-do-8x-plus-thang-4-3
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ 8X Plus đầu tháng 4-2016 Đang lắp đặt cửa căn hộ tầng 6
tien-do-8x-plus-thang-4-8
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ 8X Plus đầu tháng 4-2016 Đang lắp đặt cửa căn hộ tầng 6
tien-do-8x-plus-thang-4-7
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ 8X Plus đầu tháng 4-2016 Đang tiến hành lát gạch căn hộ tầng 8
tien-do-8x-plus-thang-4-5
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng căn hộ 8X Plus đầu tháng 4-2016 Đang tiến hành lát gạch căn hộ tầng 8
 

 

Hỗ trợ trực tuyến